Świadczymy pomoc prawną oraz obsługę prawną firm zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce ( zobacz pełen zakres obsługi prawnej firm www.sosnowskilegal.pl )

Obsługa prawna obejmuje pełen zakres czynności związanych z legalizacją pobytu cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej oraz jego zatrudnieniem, a także ubieganiem się o wszelkie zgody, zezwolenia i pozwolenia wynikające z przepisów prawa administracyjnego.

Nasza pomoc prawna dotyczy spraw, związanych z uzyskiwaniem dla cudzoziemców: wiz, kart czasowego pobytu, kart stałego pobytu, kart długoterminowego rezydenta Unii Europejskiej, jak również pozwoleń na pracę wraz z wymaganą dokumentacją.

Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w uzyskiwaniu zezwoleń na pracę dla członków zarządu spółek kapitałowych, zezwoleń na pracę dla pracowników delegowanych, zezwoleń na pracę dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych.

Kompleksowa pomoc w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do zalegalizowania pobytu i pracy obcokrajowca na terenie Polski.

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do zalegalizowania pobytu i pracy cudzoziemca na terenie Polski. Nasza praca polega na skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów, ich wypełnieniu i złożeniu do odpowiednich instytucji państwowych. Zakończenie naszego zadania ma miejsce w momencie otrzymania przez naszego klienta pozytywnej decyzji o możliwości zatrudnienia pracownika.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy dla obcokrajowca.

Kancelaria zajmuje się także przygotowaniem oświadczeń mających na celu uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie obywateli Ukrainy, Armenii, Gruzji, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Zajmujemy się wszystkimi czynnościami proceduralnymi, kompletujemy i wypełnimy wszystkie dokumenty za klienta, oraz reprezentujemy go przed urzędami oraz instytucjami państwowymi.

Zaproszenie biznesowe dla firmy.

Profesjonalnie przygotowane zaproszenie biznesowe skierowane dla partnera zagranicznego pozwoli mu na otrzymanie wizy umożliwiające przyjazd do Polski.

Zakres usług dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce:

▪Sporządzanie i składanie wniosków w przedmiocie uzyskania informacji od właściwego starosty.

▪Sporządzanie i składanie wniosków w przedmiocie uzyskania zezwolenia na pracę.

▪Sporządzanie i składanie wniosków w przedmiocie uzyskania  pobytu czasowego.