Kancelaria reprezentuje podmioty gospodarcze oraz pracowników w postępowaniach sądowych przed Sądem pracy w szczególności:

  • Odszkodowania za dyskryminację, mobbing, niewydanie w terminie świadectwa pracy, zakaz konkurencji
  • Odpraw z tytułu zwolnień grupowych, odprawy emerytalnej i pośmiertnej
  • Zaległego wynagrodzenia
  • Ustalenia istnienia stosunku pracy lub treści stosunku pracy

Kancelaria przygotowuje także dokumentację:

  • Umowy, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności za powierzone mienie, umowy o zachowaniu poufności, umowy o odpowiedzialności za powierzone mienie
  • Akty zakładowego prawa pracy – regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzenia, zwolnień grupowych, zakładowe układy zbiorowe pracy
  • Oświadczenia pracodawcy i pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, oświadczenia o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy, porozumienia stron w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę oraz skrócenia okresu wypowiedznia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

sixteen + 7 =