Rozwiązanie umowy o pracę z powodu prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy

Pojęcie zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej przez pracownika nie zostało precyzyjnie określone przepisami prawa. W wyniku tego możliwe jest zarówno stosunkowo swobodne kształtowanie łączącego strony stosunku prawnego, jak i stosowanie szerokiej interpretacji stanu faktycznego.             Zgodnie z zamysłem ustawodawcy, pracodawca uzyskał