Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli tzw. zwolnienie dyscyplinarne, może zostać zastosowane i wykorzystane przez pracodawcę tylko w szczególnych okolicznościach i tylko, gdy zostaną spełnione przesłanki ustawowe uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania stosownego okresu