Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracodawca, wypowiadając pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony lub wypowiadając umowę bez okresu wypowiedzenia, ma obowiązek wskazania przyczyny złożenia takiego oświadczenia woli. Te same przyczyny zobowiązany jest również wskazać reprezentującym pracownika organizacjom związkowym.