Co może zrobić pracodawca fałszywie oskarżony o mobbing?

Co może zrobić pracodawca fałszywie oskarżony o mobbing?

Zgodnie z definicją zawartą w przepisach Kodeksu pracy, mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu