Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia kojarzy się zwykle z tak zwanym zwolnieniem dyscyplinarnym, czyli takim zachowaniem pracownika, które stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Przepisy przewidują jednak możliwość rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia w przypadku długotrwałej