Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Nagła utrata pracy wskutek rozwiązania jej przez pracodawcę w trybie natychmiastowym, a więc bez zachowania okresu wypowiedzenia, zawsze stanowi dla pracownika ciężkie doświadczenie. Niestety bardzo często zdarza się, że pomimo pisemnego przedstawienia pracownikowi przez pracodawcę pisemnego wyjaśnienia powziętej przez siebie

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia kojarzy się zwykle z tak zwanym zwolnieniem dyscyplinarnym, czyli takim zachowaniem pracownika, które stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Przepisy przewidują jednak możliwość rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia w przypadku długotrwałej